Erfgoednet Berg en Dal

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De stichting Erfgoednet Berg en Dal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van De stichting Erfgoednet Berg en Dal is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Bij gebruik van objecten uit de Mediabank moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Het Erfgoednet Berg en Dal de content aanbiedt.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van de Stichting Erfgoednet Berg en Dal. Hierop zijn de AVG, de Archiefwet, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, de Auteurswet en de Databankwet van toepassing. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van rechthebbenden. De deelnemers aan het Erfgoednet Berg en Dal hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde objecten in de Mediabank te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de deelnemer die het object heeft geplaatst door middel van het reactieformulier.

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Hiervoor gebruiken wij een cookie van Google Analytics.

Erfgoednet Berg en Dal maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae